W sprawie zakazu zatrzymywania się przed Przychodnią Weterynaryjną na Siemieńskiego w Warszawie.

wpis w: Bez kategorii | 0

Szanowni Pańśtwo

Będziemy bardzo zobowiązani za podpisanie petycji i wsparcie nas w poniższej /powyższej sprawie.

PETYCJA

My niżej podpisani, klienci i pacjenci przychodni weterynaryjnej przy ul. Siemieńskiego 23, 02-106 Warszawa Ochota żądamy przywrócenia możliwości parkowania przed ww. przychodnią.
Uniemożliwienie nam korzystania z pomocy lekarzy weterynarii Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Siemińskiego 23 jest nieetyczne i świadczy o braku empatii, a wręcz znieczulicy urzędników za to odpowiedzialnych, którzy nie starają się znaleźć rozwiązania dla problemu tyko zasłaniają się nieustanną niemożnością. Skoro przez kilkadziesiąt lat można było normalnie parkować pod budynkiem i korzystać z pomocy przychodni nie wydaje się, żeby było to niemożliwe również dzisiaj. Uniemożliwienie nam zaparkowania auta przy przychodni i narażanie nas na długie szukanie miejsca parkingowego jest, w przypadku zwierząt po wypadkach/ urazach/ zabiegach, spowodowaniem zagrożenia życia. Chcemy nadal bez problemu korzystać z usług naszych lekarzy weterynarii, którzy wykazują się ogromną wiedzą i empatią i do których przyjeżdżają zwierzęta z całej Warszawy. 

Artykuł portalu iOchota na ten temat: https://tiny.pl/tmt8d

Petycja zostanie przekazana do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy

Osoby oficjalnie wspierające petycję:
Klienci Przychodni Weterynaryjnej

Będziemy bardzo zobowiązani za podpisanie petycji i wsparcie nas w poniższej /powyższej sprawie.

PETYCJA